Kiviõli Rahvamaja

Segakoor Loit

Segakoori laul sai Kiviõlis alguse 1932 aastal, kui muusikasõber Jaan Õrd kutsus laulmisest huvitatud mehi ja naisi oma koju kokku. Esimesed esinemised toimusidki juba samal aastal. !936 aastal vahetus koorijuht ning uueks haridusseltsi „Valgus“ segakoori (nagu teda tol ajal nimetati) koorijuhiks sai Elfriide Oder.


segakoor "Valgus", keskel koorijuht Elfriide Oder


Neljakümnendate aastate lõpul ja viiekümnen-datel tegutses Kiviõlis kaks koori. Ühte koori juhatas 1948 aastast muusika-õpetaja Eino Nurk, kes jäi koori juhatama 1995 aastani ning teise koori etteotsa asus elukutselt ajaloolane Olav Raie 1957 aastal, kes töötas kooriga 43 aastat. 1962 aastal koorid ühinesid ning nimeks valiti „Loit“.  

Lauljad ja koorijuhid tegid head koostööd, tõusis koori kunstiline tase ning 1967 aastal omistati „Loidile“ rahvakoori austav nimetus.  Koori kontsertmeistriks oli 1970 aastast Kiviõli Kunstide Kooli õpetaja Lilian Pärtna.


 segakoor "Loit"  koorijuhid Eino Nurk ja Olav Raie


Taasiseseisvunud Eesti ajal on koor osalenud edukalt võistulaulmistel. 

Alates üheksakümnendate aastate algusest on koor õppinud palju vaimulikke laule ja andnud mitmeid kirikukontserte. 

Osaleti koorifestivalidel Põhjamaades ja Baltikumis ning Gotlandil ja Norramaal.

Alates 1994 aastast oli üksteist aastat koori dirigendiks muusikapedagoog Priit Pärtna. 


1999 segakoor "Loit", keskel Olav Raie, Lilian Pärtna ja Priit Pärtna.


1998 aastal anti segakoorile „Loit“ Ida-Virumaa kultuuripreemia laureaadi nimetus. Uuendusi tõi koorile noor dirigent Nele Valdru, kes juhatas koori 1999-2004.


Koori  dirigeerib Nele Valdru


2004 aastast asusid koori juhatama Maidla kooliõpetaja Velve Mäetaga-Filimonov ja koori laulja Valdur Raie. Kontsertmeistriks on Eda Kadastik.


Segakoori kaheksakümmnenda juubeli kontsert

Kooriväliseid üritusi korraldab koori juhatus. Koori presidendina on ametis 1982 aastast Väino Hintsov. Pea veerand sajandit koorivanemana olnud Evi Tolsa on välja vahetanud Viivi Kärbo.


KONTAKT: Valdur Raie
telefon: 516 0322Copyright © 2017