Kiviõli Rahvamaja

Kiviõli linna 70. aastapäeva pidulik vastuvõtt   15. juuni 2016
Fotode autor: Viivian Päll

Copyright © 2021